Μπαταρίες Αυτοκίνητου Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνολογία.

Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών επιτρέπει στις μπαταρίες AKOM, τον συνδυασμό της υψηλής ισχύος εκκίνησης «cold cranking amps» και της αυξημένης εφεδρικής χωρητικότητας «reserve capacity».

  • Τεχνολογία Ασβεστίου-Ασβεστίου (Ca-Ca) – Η μόνη όλων των υφιστάμενων τεχνολογιών που δίνει τη δυνατότητα για την κατασκευή μπαταριών, ικανών να παρέχουν την χωρητικότητα που απαιτούν τα σύγχρονα αυτοκίνητα.

  • Τεχνολογία ενισχυμένης μπαταρίας ασβεστίου με υγρό ηλεκτρολύτη (EFB) – Ειδικά εκπονημένος σχεδιασμός, για λειτουργία σε φορτία με συνεχώς μεταβαλλόμενους κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης.

Οι σημαντικότερες ενδείξεις της μπαταρίας οχημάτων:

Συμβουλές και ασφάλεια.

Πολλοί καταναλωτές εκπλήσσονται με την πληροφορία ότι η μπαταρία χρίζει «συντήρησης», μια διαδικασία εξαιρετικά απλή, η οποία ουσιαστικά ανάγεται στην τακτική επιθεώρηση της στάθμης του ηλεκτρολύτη, επιτυγχάνοντας την παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Μη βιαστείτε να  αντικαταστήσετε την μπαταρία σας! Η εμπειρία μας δείχνει, ότι ένας μεγάλος αριθμός μπαταριών που θεωρήθηκαν αρχικά ως ακατάλληλες, ήταν απλώς αφόρτιστες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ