Όταν το μέγεθος μετράει

Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν την αγορά μεγαλύτερης χωριτικότητας μπαταρίας  με το επιχείρημα των υψηλότερων επιδόσεων και της παράτασης του χρόνου  εκφόρτισης.

Η επιλογή όμως μία τέτοιας μπαταρίας  είναι λανθασμένη διότι  η μεγαλύτερη χωριτικότητας μπαταρία δεν θα είναι ποτέ πλήρως φορτισμένη και μία συνεχώς ελλιπής φόρτιση, θα  οδηγήσει σε γοργή μείωση της παραγωγικής της ικανότητας. Για παράδειγμα, μία μπαταρία χωρητικότητας 75 Ah δεν  εξυπηρετεί στην περίπτωση που για  ένα συγκεκριμένο όχημα, ο κατασκευαστής συνιστά μπαταρία χωρητικότητας  55 Αh.

Για να διατηρηθεί μία σύγχρονη μπαταρία σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας, αρκεί να αποτραπεί η βαθιά εκφόρτιση της και να γίνεται τακτική επαναφόρτιση, μέσω της κατάλληλης συσκευής φόρτισης. Επίσης η μπαταρία πρέπει να διατηρείται πολύ καθαρή, με τακτική περιποίηση του σώματος και των ακροδεκτών.