Όταν το μέγεθος μετράει

Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν την αγορά μεγαλύτερης χωριτικότητας μπαταρίας  με το επιχείρημα των υψηλότερων επιδόσεων και της παράτασης του χρόνου  εκφόρτισης.

Η επιλογή όμως μία τέτοιας μπαταρίας  είναι λανθασμένη διότι  η μεγαλύτερη χωριτικότητας μπαταρία δεν θα είναι ποτέ πλήρως φορτισμένη και μία συνεχώς ελλιπής φόρτιση, θα  οδηγήσει σε γοργή μείωση της παραγωγικής της ικανότητας. Για παράδειγμα, μία μπαταρία χωρητικότητας 75 Ah δεν  εξυπηρετεί στην περίπτωση που για  ένα συγκεκριμένο όχημα, ο κατασκευαστής συνιστά μπαταρία χωρητικότητας  55 Αh.

Για να διατηρηθεί μία σύγχρονη μπαταρία σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας, αρκεί να αποτραπεί η βαθιά εκφόρτιση της και να γίνεται τακτική επαναφόρτιση, μέσω της κατάλληλης συσκευής φόρτισης. Επίσης η μπαταρία πρέπει να διατηρείται πολύ καθαρή, με τακτική περιποίηση του σώματος και των ακροδεκτών.

Ter behandeling van zowel erectieproblemen als prostaatklachten/plasproblemen. De adviezen van onze klanten spreken, zowel bij lichamelijke als fysieke problemen die leiden tot impotentie kan Viagra pillen er toch nog voor zorgen dat een man een erectie krijgt. Elk ander gebruik van recreatieve middelen zoals poppers met amyl mag niet worden gecombineerd met Tadalafil.