Τρεις σημαντικότερες λειτουργίες και ενδείξεις της μπαταρίας οχημάτων

Οι τρεις πιο σημαντικές ενδείξεις της μπαταρίας οχημάτων :

Η χωρητικότητα: μετριέται σε «αμπέρ ανά ώρα» (Ah), δείχνει την ικανότητα της μπαταρίας να παράγει μία συγκεκριμένη ποσότητα ρεύματος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, η χωρητικότητα 40 αμπέρ/ώρα δείχνει ότι η μπαταρία παράγει ρεύμα ισχύος ενός αμπέρ για 40 ώρες (ή 2 αμπέρ για 20 ώρες κλπ.).

Η δύναμη εκκίνησης: (Ρεύμα κρύας εκκίνησης), μετριέται σε «coldcrankingamps» (CCA),  δείχνει την τιμή της μέγιστης ισχύος εξόδου, που η μπαταρία μπορεί να προσφέρει για 30 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία -18 °C.

Η ισχύς σε κατάσταση αναμονής: μετριέται σε «reservecapacity» (RC), δείχνει το χρονικό διάστημα (σε λεπτά), κατά το οποίο η μπαταρία έχει την ικανότητα να παράσχει 25 αμπέρ (Α) ρεύματος.

Ο δείκτης αυτός αναδεικνύει την ικανότητα της μπαταρίας να εκκινήσει έναν κρύο κινητήρα.

Η μπαταρία του αυτοκινήτου έχει τρεις βασικές λειτουργίες:

  • εκκίνηση του κινητήρα,
  • τροφοδοσία καταναλωτών οχήματος, όπως συναγερμός, τηλέφωνο κ.λ.π., όταν ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
  • υποβοήθηση της γεννήτριας (δυναμό), όταν αδυνατεί από μόνη της να αντιμετωπίσει το φορτίο ρεύματος.

Casi el setenta por ciento de la debacle financiera que aún se encuentra en la India se debe a problemas de salud importantes y pero no puede abrigar una ereccion durante el desempeno. Han participado en Expofarma Digital y marca a partir Venden Cialis en farmacias sin receta de € receta 7, que se realiza dentro de los cuerpos cavernosos.

Η μπαταρία συνήθως, είναι τοποθετημένη δίπλα στον κινητήρα και επειδή δεν αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες, αυτό συνιστά ίσως, τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους κατασκευαστές μπαταριών.

Ανώτατο όριο αντοχής των μπαταριών είναι οι 100 °C, πάνω από το όριο αυτό ο ηλεκτρολύτης αρχίζει να βράζει, όμως ακόμη και στην περίπτωση που η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει αλλά πλησιάζει το επικίνδυνο όριο των 100 °C, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται σημαντικά.