Κάθε χρόνο, ο οίκος,  παρουσιάζει τα προϊόντα μας  στα μεγαλύτερα φόρουμ στη Ρωσία και στην διεθνή αγορά, συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση των  πιο φιλόδοξων θεμάτων που σχετίζονται με τις προοπτικές και τις παγκόσμιες συνεργασίες στον κλάδο διαχείρισης των χημικών και διατήρησης  των πηγών ενέργειας.

Η συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα, εκφράζεται όχι μόνο με την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και με την υψηλή κουλτούρα παραγωγής που είναι εγγενής στον οίκο. Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της δραστηριότητας μας,  είναι οι επενδύσεις για την ασφάλεια και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η περιβαλλοντική δραστηριότητα, με την οργάνωση και τη διαχείριση στου συστήματος AKOM, βασισμένες στα διεθνή πρότυπα, επέτρεψαν στον οίκο να καταλάβει μια από τις κορυφαίες θέσεις «Ecoleader», επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2004.