Κάθε χρόνο, ο οίκος,  παρουσιάζει τα προϊόντα μας  στα μεγαλύτερα φόρουμ στη Ρωσία και στην διεθνή αγορά, συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση των  πιο φιλόδοξων θεμάτων που σχετίζονται με τις προοπτικές και τις παγκόσμιες συνεργασίες στον κλάδο διαχείρισης των χημικών και διατήρησης  των πηγών ενέργειας.

Η συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα, εκφράζεται όχι μόνο με την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και με την υψηλή κουλτούρα παραγωγής που είναι εγγενής στον οίκο. Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της δραστηριότητας μας,  είναι οι επενδύσεις για την ασφάλεια και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η περιβαλλοντική δραστηριότητα, με την οργάνωση και τη διαχείριση στου συστήματος AKOM, βασισμένες στα διεθνή πρότυπα, επέτρεψαν στον οίκο να καταλάβει μια από τις κορυφαίες θέσεις «Ecoleader», επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2004.

△ 박능후 보건복지부 장관, △ 마 샤오웨이 국가위생건강위원회 주임, 대한의사협회 의료정책연구소 는 을 위한 정책연구과제를 진행하고 그 결과를 발표했다, 이에 대한뇌졸중학회는 코로나19 환자 뇌졸중 발생시 진료지침 권고안 을 제시하였다, 신수용 libido-al-yag.com 이사, 이계화 이사, 한현욱 이사, 이상헌 연구소장이 참석했고. 생애주기별․대상특성별․가나다순 색인도 제시하여 복지서비스를 쉽게 찾아보고 이용할 수 있도록 하였다, 양 기관은 의료정보분야 교육 협력 및 분야 발전을 도모하기 위하여 상호협력을 하기로 합의했다, 인도적 지원을 포함한 코로나19 관련 한-아프리카 협력 강화 방안 등을 논의하였다.