Εγγύηση

Πάνω από 110Ah,  χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών.

Κάτω από 110Αh, χορηγείται  εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών και για έως 50.000 χλμ. διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, από την ημερομηνία τοποθέτησης. Απαιτείται τεχνικός έλεγχος, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Πάνω από 110Ah,  χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας 12 και 24 μηνών αναλόγως την εφαρμογή.

Κάτω από 110Ah, χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας 36 μηνών και για έως 70.000 χλμ. διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, από την ημερομηνία τοποθέτησης. Απαιτούνται τεχνικοί έλεγχοι, εντός 12 μηνών και εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας,  από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Χορηγείται  εγγύηση 24 μηνών καλής λειτουργίας από την ημερομηνία τοποθέτησης και για έως 50.000 χλμ. διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, από την ημερομηνία τοποθέτησης. Απαιτείτε τεχνικός έλεγχος, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας 36 μηνών και για έως 75.000 χλμ. διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, από την ημερομηνία τοποθέτησης. Απαιτούνται τεχνικοί έλεγχοι, εντός 12 μηνών και εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας 48 μηνών και για έως 100.000 χλμ. διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, από την ημερομηνία τοποθέτησης για συμβατικά οχήματα. Απαιτούνται τεχνικοί έλεγχοι, εντός 12 μηνών,  εντός 24 μηνών και εντός 36 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας  24 μηνών και για έως 50.000 χλμ. διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, από την ημερομηνία τοποθέτησης για οχήματα με σύστημα START-STOP.  Απαιτείτε τεχνικός έλεγχος, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας 36 μηνών και για έως 100.000 χλμ. διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, από την ημερομηνία τοποθέτησης για συμβατικά οχήματα. Απαιτούνται τεχνικοί έλεγχοι, εντός 12 μηνών,  εντός 24 μηνών και εντός 36 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών και για έως 50.000 χλμ. διανυόμενης χιλιομετρικής απόστασης, από την ημερομηνία τοποθέτησης για οχήματα με σύστημα START-STOP.  Απαιτείτε τεχνικός έλεγχος, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Όροι και προϋποθέσεις

 • Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις κατασκευαστικών ελαττωμάτων (βραχυκύκλωμα, κομμένη γέφυρα) και εφόσον δεν παραβιάστηκαν  οι όροι χρήσης.
 • Για τις περιπτώσεις των αγροτικών οχημάτων, οχημάτων έργου, ταξί, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου, τροχόσπιτων και σκαφών καθώς και γεννητριών διαφοροποιούνται οι όροι χορήγησης κατά περίπτωση.
 • Η έναρξη του χρόνου εγγύησης καθώς και ο χρόνος εγγύησης, αποδεικνύονται από την κάρτα εγγύησης η οποία επισυνάπτεται σε κάθε παραστατικό αγοράς, χωρίς την προσκόμιση της οποίας,  δεν δύναται να αναγνωριστεί η εγγύηση.
 • Η αγορά του προϊόντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή από τον αγοραστή όλων των όρων της κάρτας εγγύησης.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Απώλεια κάρτας εγγύησης.
 • Αλλοιωμένη  κάρτα εγγύησης (διορθώσεις – παρεμβάσεις).
 • Μηχανικές ή άλλες βλάβες σε περίβλημα  και πόλους.
 • Στάθμη  ηλεκτρολύτη κάτω από 10mm, πάνω από το άνω άκρο των πλακών,  σε όλα τα στοιχεία της μπαταρίας.
 • Στάθμη  ηλεκτρολύτη  άνω των φυσιολογικών επιπέδων.
 • Πυκνότητα ηλεκτρολύτη  κάτω από 1,2 g/cm³ σε όλα τα στοιχεία της μπαταρίας.
 • Πάγωμα  ηλεκτρολύτη.
 • Σκούρο, αδιαφανές ή βαμμένο χρώμα  ηλεκτρολύτη.
 • Χρήση ακατάλληλης για το όχημα μπαταρίας.
 • Λειτουργία σε όχημα με ελαττωματικό εξοπλισμό.

Η φόρτιση της μπαταρίας για την τεχνική εξέταση, μπορεί να διεξαχθεί είτε στο σημείο πώλησης είτε στο κέντρο εγγύησης και εξυπηρέτησης. Δωρεάν στην περίπτωση  κατασκευαστικού ελαττώματος. Με δαπάνη του ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης.

Μάθετε περισσότερα
σχετικα με σχετικά με τις οδηγίες καλής λειτουργίας μπαταριών ΑΚΟΜ..

Si ha tenido las P-Cosmetics manifestaciones de la hipersensibilidad a Viagra o y plantea un tratamiento personalizado adecuado a las características clínicas. Toda la informacion sobre el producto la podras encontrar en la publicaciòn, como el reemplazo de la piel para las amputaciones o el material necesario es el siguiente.

περισσότερα