Θέματα ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης (αλλά και για ορισμένο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της), υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης του οξυγόνου και του υδρογόνου που σχηματίζονται κατά αυτήν τη διαδικασία.

Οι περισσότεροι μεγάλοι κατασκευαστές, εξοπλίζουν το καπάκι των μπαταριών με περιοριστές φλόγας, που δεν επιτρέπουν την είσοδό της στο εσωτερικό της μπαταρίας, όμως η πιθανότητα ανάφλεξης, παραμένει.

Μετά την υψηλή θερμοκρασία και την ηλεκτρική υπερφόρτιση, οι δονήσεις αποτελούν την επόμενη κύρια αιτία φθοράς της μπαταρίας. Ο μηχανισμός αυτής της επίδρασης είναι απλός, κάθε δόνηση σταδιακά απομακρύνει το ενεργό υλικό των πλακιδίων, συνεπώς απαιτείται τοποθέτηση με καλή στερέωση της μπαταρίας.

Επίσης για την αποφυγή σπινθηρισμών, απαιτείται προσοχή κατά την σύνδεση των τερματικών ( ακροδεκτών).

Πολλοί καταναλωτές εκπλήσσονται με την πληροφορία ότι η μπαταρία χρίζει «συντήρησης», μια διαδικασία εξαιρετικά απλή, η οποία ουσιαστικά ανάγεται στην τακτική επιθεώρηση της στάθμης του ηλεκτρολύτη, επιτυγχάνοντας την παράταση της διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την εξοικονόμηση χρημάτων προς όφελος του καταναλωτή.

Η χαμηλή στάθμη του ηλεκτρολύτη ενδέχεται να προέρχεται από την υπερβολική φόρτιση, η οποία συνήθως προκαλείται από δυσλειτουργία του δυναμό. Εάν η στάθμη του ηλεκτρολύτη δεν είναι η ενδεδειγμένη σε ένα από τα στοιχεία, τότε ο εναπομείναν χρόνος ζωής της μπαταρίας μειώνεται, σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών η μπαταρία θα εξακολουθεί να λειτουργεί, όμως σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών θα πάψει να ανταποκρίνεται.

Πριν από μερικά χρόνια στη μόδα ήταν «οι μπαταρίες που δεν έχριζαν συντήρησης», με ερμητικό σφράγισμα του πάνω πώματος. Με την πάροδο του χρόνου όμως, αυτή η μόδα παρήλθε, διότι, καθιστούσε αδύνατη τη συμπλήρωση αποσταγμένου νερού σε περίπτωση απωλειών.