Δεν είναι όλες οι μπαταρίες ίδιες

Όμορφα διακοσμημένα κυτία μπαταριών ομοιάζουν μεταξύ τους, αλλά μόνο εξωτερικά. Στις εργοστασιακές δοκιμές υπό παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας, οι υψηλής ποιότητας μπαταρίες δίνουν παρόμοια αποτελέσματα και έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια ζωής.

Υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας, μία μπαταρία μπορεί να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της και να έχει διάρκεια ζωής σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές εφόσον, η περίοδος φύλαξης από την ημερομηνία κατασκευής της δεν έχει υπερβεί τους έξι μήνες και εφόσον κατά την τοποθέτηση της, ήταν πλήρως φορτισμένη.

Oι μπαταρίες που απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, αλλά και οι μπαταρίες που δεν χρίζουν συντήρησης, υπό ευνοϊκές συνθήκες έχουν διάρκεια ζωής 4 έως 5 έτη, ενώ μερικές φορές προσεγγίζουν και τα 7 με 9 έτη. Ωστόσο, λίγοι είναι οι καταναλωτές που εκμεταλλεύονται πλήρως το δυναμικό της μπαταρίας, στις περισσότερες περιπτώσεις η διάρκεια ζωής μίας μπαταρίας διαρκεί τέσσερα έτη, σε κάποιες περιπτώσεις τρία έτη, ενώ μερικοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων υποχρεώνονται στην αγορά μπαταρίας σχεδόν κάθε χρόνο!