Οι αιτίες γρήγορης εκφόρτισης της μπαταρίας

1. Η Βλάβη του δυναμό.

Βλάβη  ρυθμιστή, κοπή περιέλιξης  ρότορα, καύση γέφυρας διοδίων,  φθορά ψυκτρών δυναμό, διάβρωση περιέλιξης εκκινητή.

Στο ρελαντί, όταν είναι σβησμένα τα κοντινά φώτα και ο ανεμιστήρας εσωτερικής θέρμανσης του σαλονιού, η τάση του δυναμό είναι 13,9-14,3 V. Τυχόν απόκλιση της τάσης, υποδεικνύει πρόβλημα του δυναμό.

2. Η βλάβη στον ιμάντα του δυναμό.

Διολίσθησή του ιμάντα δυναμό, που συνεπάγεται μείωση της ισχύος του δυναμό και ταχεία εκφόρτιση της μπαταρίας.

El uso diario de dosis bajas de Levitra Genérico es adecuado para hombres que tienen relaciones sexuales regularmente o 21:3 with hearts preoccupied Seguro. También disfrutará de un ambiente amigable, Viagra no debe tomarse si está llevando un tratamiento con nitratos.

Είναι υποχρεωτικό να αξιολογείτε η ένταση του ιμάντα κίνησης, διότι η διολίσθησή του, οδηγεί στη μείωση της ισχύος του δυναμό και στην ταχεία εκφόρτιση της μπαταρίας τού αυτοκινήτου.

3. Οι απώλειες στο δίκτυο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Μεγάλες διαρροές ρεύματος λόγω μη  ορθής/ερασιτεχνικής σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών (π.χ.  συναγερμός ραδιόφωνο κ.λπ.).

Όταν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές του αυτοκινήτου λειτουργούν κανονικά, το ρεύμα διαρροής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10mA. Αυτού του είδους οι διαρροές δεν επηρεάζουν αρνητικά ένα σταθμευμένο για έως και 3 μήνες αυτοκίνητο. Οι μεγάλες διαρροές ρεύματος προκύπτουν κατά την μη επαγγελματική σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών, του συναγερμού, του ραδιοφώνου κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση του αυτοκινήτου είναι ορθή, η μόνωση των καλωδίων δεν έχει φθαρεί και ότι όλες οι επαφές και οι συνδέσεις είναι σωστά συνδεδεμένες.

4. Ο υπερβολικός φόρτος του ηλεκτρικού δικτύου.

Χρήση πρόσθετων ηλεκτρικών συσκευών, επιπλέον των κατασκευαστικών προδιαγραφών (π.χ. συμπληρωματικός εξοπλισμός φωτισμού, ισχυρά ηχεία κ.λπ.).

Η χρησιμοποίηση πρόσθετων ηλεκτρικών συσκευών, οι οποίες δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή, όπως: συμπληρωματικός εξοπλισμός φωτισμού, προβολείς υψηλής ενεργειακής έντασης κοντινού και μακρινού φωτισμού, ισχυρά ηχεία κ.λπ.

5. Η λειτουργία σε συνθήκες πόλης.

Σύντομα ταξίδια/χαμηλές στροφές κινητήρα, αποφόρτιση.

Στην οδήγηση σε συνθήκες πόλης με τα συνεχή μποτιλιαρίσματα, η μπαταρία δεν προλαβαίνει να φορτίσει. Πολλές μπαταρίες αυτοκινήτων λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε η φόρτιση να ξεκινά μόνο όταν ο κινητήρας προσεγγίσει τις 1500 στροφές. Επομένως, όσες περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές μεγάλης ισχύος λειτουργούν, όπως θέρμανση πίσω τζαμιού, φορτιστής τηλεφώνου, ηχεία κλπ., τόσο λιγότερη ένταση προσλαμβάνει η μπαταρία.

6. Ο μη έγκαιρος έλεγχος της μπαταρίας.

Χαλαρή στερέωση επαφών μπαταρίας/κακή κατάσταση ακροδεκτών.

Είναι σημαντικό να ελέγχονται οι επαφές της μπαταρίας, οι οποίες θα πρέπει να είναι καλά στερεωμένες, τα καλώδια δεν πρέπει να κρέμονται και οι ακροδέκτες πρέπει να είναι καθαροί και όχι καλυμμένοι με οξείδιο. Η επιφάνεια της μπαταρίας πρέπει επίσης, να  παραμένει καθαρή και να είναι απαλλαγμένη από οξείδια.

7. Η αμέλεια του οδηγού.

Φώτα,  θέρμανση, ηχοσύστημα κ.α , σε λειτουργία –  κινητήρας ανενεργός.

Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός και παραμένουν αναμμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρικές συσκευές, όπως τα κοντινά φώτα, τα φώτα πορείας, η θέρμανση των τζαμιών και των καθρεπτών, η θέρμανση των καθισμάτων, ο εσωτερικός φωτισμός του αυτοκινήτου, το ντουλαπάκι σαλονιού, το πορτμπαγκάζ κ.λπ.