Η AKOM τιμήθηκε με τον τίτλο της Καλύτερης Επιχείρησης της Ρωσίας

Η AKOM JSC – τεχνολογικός και βιομηχανικός ηγέτης της ρωσικής παραγωγής επαναφορτιζόμενων μπαταριών – έγινε η καλύτερη εταιρεία του 2018, σύμφωνα με την Star of Quality All-Russian βαθμολογία αγαθών και υπηρεσιών.
Με βάση την ανάλυση των εμπειρογνωμόνων και σύμφωνα με την Υπηρεσία Στατιστικής, η JSC AKOM συμπεριελήφθη στην αξιολόγηση αξιόπιστων και ελκυστικών εταιρειών για συνεργασία στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια του Volga και κατατάσσεται στην πρώτη θέση της δραστηριότητάς της – Παραγωγή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να εντοπίσει και να δείξει στην κοινωνία τους ηγέτες στην παραγωγή υψηλής ποιότητας οικιακών υπηρεσιών και αγαθών και να προωθήσει την αναγνώριση των επιχειρήσεων από το κοινό. Ο τίτλος “Η καλύτερη επιχείρηση της χώρας” απονέμεται για σταθερά υψηλή ποιότητα, καθώς και για την επίτευξη της αριστείας στις επιχειρήσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσική Ομοσπονδία. Κατά τη λήψη απόφασης, αποκλείεται η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι: καθαρά κέρδη, διαθέσιμα ενεργητικά, έσοδα από πωλήσεις. Η αξιολόγηση γίνεται βασισμένη σε  ένα ολοκληρωμένο, αμερόληπτο, αντικειμενικό σύστημα.

Το καθεστώς της “Καλύτερης Επιχείρησης της Ρωσίας” είναι πολύ διακεκριμένο και επιτρέπει την τοποθέτηση ενός ειδικού σήματος στα προϊόντα – “Quality Star”.

Αυτή η ακόμα μια νίκη της AKOM αποτελεί επιβεβαίωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και της αναγνωρισιμότητας του, αποδεικτικά στοιχεία για τον υψηλό επαγγελματισμό των εργαζομένων της εταιρείας και την ποιότητα του προϊόντος.

Η AKOM τιμήθηκε με τον τίτλο της Καλύτερης Επιχείρησης της Ρωσίας